Vår Miljöpolicy      

Tirstar Clean AB är ett familjeägt städ och seviceföretag.

  • Vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del, tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet.
  • Vi ska sprida kunskap och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos våra anställda genom bl a. kontinuerlig utbildning och ständig förbättring.
  • Vi följer den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet efter bästa förmåga.
  • Vi väljer i första hand miljöanpassade och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster.
  • Vi strävar efter samarbete inköpspartners och kunder som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vill stimulera till dialoger som driver dessa frågor framåt. 
  • Vi källsorterar och återvinner vårt avfall.