Kommuner och Landsting

Flera av de kunder vi har i dag, har vi fått via offentlig upphandling. Tack vare lång erfarenhet och bra rutiner kan vi leverera det som förväntas i avtalen. Med erfaren personal och kvalitetsuppföljning ser vi till att våra kunder blir nöjda.

 

Upphandlingar

När en myndighet eller annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling.

Vi är pålästa på regelverket för offentlig upphandling och LOU (lagen om offentlig upphandling)

Avtal

Vi har under de senaste åren tecknat flera avtal med kunder inom offentlig förvaltning. Vi tillämpar de för vår bransch förekommande avtalsmallar och kontraktsunderlag.

Byggstäd

Det är ofta många hantverkare inblandade vid ny- och ombyggnationer, vilket kan göra det svårt att boka tider för slutstäd. Vi försöker alltid tillgodose kundens tuffa tidsplaner.

Flyttstäd

Skall ni flytta verksamheten? Vi tar hand om flyttstädningen, som ställer höga krav på utförande och detaljer. Det är viktigt att lämna ifrån sig lokalerna i snyggt skick. Vi fixar dessutom iordningställandet i de nya lokalerna om så önskas. Om var och en gör det den är bäst på så blir det effektivt och lönsamt för er – vi städar under tiden som ni fullt ut kan fokusera på er kärnverksamhet.

Dagligstäd

Oavsett vilken verksamhet ni bedriver så är vi säkra på att trivseln för både anställda och kunder blir högre om det är snyggt och rent. Detta skapar trivsel i era lokaler som i förlängningen blir en riktigt lönsam affär. Kontakta oss, så kan vi tillsammans med er utforma städtjänsterna utifrån era behov.

Storstäd

Skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov. Allt som inte görs dagligen eller en gång i veckan kan ingå i denna tjänst. Behovet kan se olika ut beroende på vilken verksamhet ni bedriver, och hur era lokaler ser ut.

Kontor

Vi städar kontor med tillhörande allmänytor. Hos flera kunder står vi för övriga tjänster också, som entrémattor, fruktleveranser, kaffeautomater mm. Fönsterputs och golvvård skrivs in i avtalen enligt era önskemål. Händer något oförutsett lovar vi att göra vårt bästa för att hjälpa er att lösa det! Vår maskinpark gör att vi snabbt och effektivt kan ta hand om stora ytor.

Kvalitetsuppföljning

Vi följer upp och tar ansvar för att vår del av ingångna avtal följs. Vi genomför kontrollerande städronder med dokumentation som kunden har tillgång till. Hur ofta vi kontrollerar och vad som ingår i städronderna kan se olika ut beroende på hur avtalen är formulerade.

 

Specialtjänster

Vi erbjuder städutbildningar, rådgivningar och försäljning av städutrustning.

Kontaktformulär

Jag godkänner att mina uppgifter sparas i syfte att kontakta mig.